Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Jubileusz FOTO-EKO

W tym roku, organizowany przez „Salamandrę” Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO obchodzi okrągły jubileusz. Jest to już jego dziesiąta edycja. A właściwie była, bowiem 14 listopada wybrano najciekawsze (oczywiście - zdaniem jury) spośród ponad 1200 nadesłanych prac. Jak zwykle decyzja nie była prosta, ponieważ wiele z otrzymanych przez nas zdjęć prezentowało porównywalny, wysoki poziom. W „czołówce” dominowały zdjęcia ptaków oraz pejzaże. Ostatecznie, po burzliwej naradzie, wyłoniono zwycięzców konkursu.

Oto wyniki tegorocznego FOTO-EKO:


I miejsce

„Kormorany”

„Kormorany”
Fot. Saturnina i Artur Homan


II miejsce

„Rzekotka”

„Rzekotka”
Fot. Edward Soński


III miejsce

„Czaple o świcie”

„Czaple o świcie”
Fot. Łukasz Łukasik


Przyznano także cztery wyróżnienia:

„Duet I”

„Duet I”
Fot. Edward Soński


„Słonik żołędziowiec”

„Słonik żołędziowiec”
Fot. Marcin Sielezniew


„Dudek”

„Dudek”
Fot. Marcin Karetta


z zestawu „Żurawie”

z zestawu „Żurawie”
Fot. Henryk Zieliński

Pierwszą ekspozycję wystawy pokonkursowej oglądać będzie można jak zwykle w holu Collegium Maius Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (ul. Fredry 10), w okresie od 1 do 31 marca 2002 r. Połączona ona będzie z wystawą jubileuszową „Przyroda Polski w obiektywie - 10 lat Ogólnopolskiego Konkursu Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO”, która składa się z ok. 100 najciekawszych zdjęć nadesłanych na konkursy FOTO-EKO w latach 1992-2001. Wystawa ta prezentowana już była w listopadzie, w holu wejściowym Międzynarodowych Targów Poznańskich, w trakcie targów POLEKO (zobacz: „Salamandra” nagrodzona na POLEKO 2001).

Bardzo nas cieszy popularność FOTO-EKO, której wyznacznikiem jest liczba uczestniczących w konkursie zdjęć, oraz powodzenie, jakim cieszą się wystawy pokonkursowe, które wypożyczamy głównie szkołom oraz domom kultury. Zostaje w ten sposób spełniony główny, edukacyjny cel naszych konkursów. Wszystkie instytucje zainteresowane popularyzacją piękna polskiej przyrody zachęcamy do wypożyczania wystaw!

Zadowoleni jesteśmy również z ogólnopolskiego (zgodnego z nazwą) zasięgu konkursu. Świadczą o nim adresy uczestników. Są to mieszkańcy najprzeróżniejszych zakątków naszego kraju, zarówno dużych miast, jak i niewielkich miejscowości. Wszystkich łączy jednak ciekawość świata roślin i zwierząt, pragnienie uchwycenia jego ulotnego piękna na kliszy fotograficznej oraz chęć podzielenia się swoimi wrażeniami z innymi.

Mamy nadzieję, że Ogólnopolski Konkurs Fotografii Przyrodniczej FOTO-EKO będzie cieszył się powodzeniem przez kolejne dziesiątki lat!

Ewa Olejnik

Sponsorami tegorocznej edycji FOTO-EKO byli Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Sklep FOTO-KADR.

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.