NOWOŚCI PRAWNE

Wyniki 11 - 20 z 26

9 listopada 2010 r. przedstawiciele Obywatelskiego Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Oddajcie Parki Narodowi” przekazali Marszałkowi Sejmu podpisy pod projektem ustawy, która ma przywrócić możliwość tworzenia lub powiększania parków narodowych w Polsce, dzięki likwidacji prawa...
wtorek, 09 listopada 2010
Od wielu lat system ochrony przyrody w Polsce jest sparaliżowany przez przepis przyznający samorządom prawo blokowania decyzji związanych z tworzeniem i zmianą granic parków narodowych. Władze państwowe nie mogą realizować w tym względzie żadnych strategii czy zobowiązań...
piątek, 13 sierpnia 2010
     W maju 2009 r. Komisja Europejska rozpoczęła przeciwko Polsce postępowania w związku z naruszeniem wspólnotowych przepisów dotyczących ochrony ptaków. Uznała, że polowania na gęsi w drugiej połowie stycznia, prowadzone w Polsce Zachodniej, stanowią zagrożenie dla gęgaw,...
niedziela, 19 lipca 2009
     Ministerstwo Środowiska oraz Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska prowadzą konsultacje społeczne dwóch projektów rozporządzeń – w sprawie gatunkach niebezpiecznych dla ludzi oraz w sprawie obcych gatunków inwazyjnych. Oba projekty są interesujące, jednak zdecydowanie...
sobota, 18 lipca 2009
Główna Dyrekcja Ochrony Środowiska ogłosiła konsultacje społeczne projektu nowego rozporządzenia ustanawiającego ochronę gatunkową zwierząt. Uwagi można przesyłać do 20 maja br.   Projekt wprowadza kilka pozytywnych zmian. Niestety, pod względem legislacyjnym jest przygotowany...
czwartek, 07 maja 2009
5 maja br. Parlament Europejski przegłosował wprowadzenie zakazu przywozu na teren Wspólnoty i komercyjnego obrotu produktami pochodzącymi z fok i uchatek (na zdjęciu wyniki głosowania). Przepis ten jest skierowany przeciwko niehumanitarnym polowaniom na te zwierzęta, prowadzonym przede...
wtorek, 05 maja 2009
Docieplanie bloków mieszkalnych – odbywające się na masową skalę w całej Polsce – jest potrzebne i korzystne dla środowiska. Przyczynia się do oszczędzania energii. Ma ono jednak także ciemną stronę. Powoduje masowe zamurowywanie ptaków (zwłaszcza nielotnych piskląt) i nietoperzy...
piątek, 02 stycznia 2009
9 marca 2007 r. Państwowa Rada Ochrony Przyrody przyjęła uchwałę, z której wynika, że ochrona przyrody w Polsce jest obecnie w poważnym kryzysie. W uchwale tej Rada zapowiedziała, że przygotuje i ogłosi listę najważniejszych problemów, które przyczyniają się do tej bardzo złej...
czwartek, 07 czerwca 2007
„…woda nie jest produktem handlowym takim, jak każdy inny, ale raczej dziedziczonym dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jako takie…” W roku 2000 Parlament Europejski uchwalił tzw. Ramową Dyrektywę Wodną (Dyrektywa 2000/60/WE z dnia 23 października 2000 r....
niedziela, 04 lutego 2007
17 lipca, podczas konferencji prasowej na Dworcu Centralnym w Warszawie, Minister Środowiska prof. Jan Szyszko zaprezentował swoje postanowienie z dnia 14 lipca, zezwalające na to, by obwodnica Augustowa przecięła dolinę Rospudy. Spór o przebieg obwodnicy Augostowa trwa już od lat....
czwartek, 20 lipca 2006


Strona 2 z 3


Powered by AlphaContent 4.0.13 © 2005-2018 - All rights reserved