Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Odnowiona ścieżka

Od 1993 r. PTOP „Salamandra” opiekuje się zlokalizowanym na terenie Poznania Rezerwatem „Meteoryt Morasko” – przyrodniczą perełką naszego miasta. Co pewien czas odnawiamy elementy wytyczonej przez nas ścieżki edukacyjno-przyrodniczej. Pod koniec ubiegłego roku, oprócz standardowego naprawienia uszkodzonych barierek i pomostów, dokonaliśmy gruntownej renowacji tablic edukacyjnych.

Ewa Olejnik
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.