Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Na rzecz fok

Od czasu opublikowania listu Ericki Ceballos w poprzednim numerze Magazynu w sprawie polowań na foki w Kanadzie (zobacz: O ratunek dla kanadyjskich focząt - SALAMANDRA 2/2007), zaangażowaliśmy się w kampanię na rzecz wprowadzenia zakazu importu do Polski wszelkich produktów z fok oraz obrotu tymi produktami na terenie kraju. Staramy się informować na naszej stronie internetowej o najważniejszych wydarzeniach związanych z tą sprawą, i trzykrotnie przeprowadziliśmy małe kampanie informacyjne skierowane do mediów. Na początku marca gościliśmy w Polsce autorkę tego listu – zorganizowaliśmy jej spotkania z naukowcami zajmującymi się ochroną fok ze Stacji Morskiej na Helu, parlamentarzystami zainteresowanymi podjęciem w tej sprawie inicjatywy legislacyjnej, organizacjami pozarządowymi zainteresowanymi kampanią na rzecz ratowania fok oraz dwa spotkania z zainteresowanymi przedstawicielami mediów. 10 marca na nasz wniosek Państwowa Rada Ochrony Przyrody wystosowała opinię popierającą wprowadzenie proponowanych zakazów. Działania te będziemy kontynuować.

Andrzej Kepel

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.