Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Zimowe liczenie nietoperzy

Coroczne zimowe liczenie nietoperzy zostało zakończone (wyniki przedstawimy w następnym numerze Magazynu). W wielu obiektach zaobserwowaliśmy wcześniej niespotykane liczby tych latających ssaków. Wynika to prawdopodobnie z bardzo ciepłej zimy. Inwentaryzacje nietoperzy w najważniejszych zimowiskach prowadzone były w całej Polsce, a aktywnie włączyła się w nie większość kół „Salamandry”.

Radosław Dzięciołowski
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.