Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Chronimy wilki w Polsce Zachodniej


Fot. Andrzej Kepel

PTOP „Salamandra” rozpoczyna nowy projekt! Tym razem chcemy pomóc odradzającej się w lasach Polski Zachodniej populacji wilka (Canis lupus). W ramach projektu zamierzamy prowadzić intensywne działania monitoringowe w celu możliwie jak najdokładniejszego określenia wielkości populacji tego drapieżnika. Ponadto zamierzamy podjąć działania na rzecz objęcia ochroną miejsc rozrodu wilka w tej części kraju. Projekt przewiduje również dużą kampanię edukacyjną kierowaną do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, zawodowo związanych z lasem.

Borys Kala

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.