Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Szkolenia dla starostw i nie tylko

7 marca br. specjaliści z „Salamandry” przeprowadzili w Czempiniu szkolenie dla sokolników z całej Polski, dotyczące przepisów związanych z posiadaniem i obrotem ptakami chronionymi. W drugiej połowie marca „Salamandra” zorganizowała 5 szkoleń (w Poznaniu, Toruniu, Warszawie, Lublinie i Katowicach) dla urzędników ze starostw powiatowych, dotyczących zasad rejestracji zwierząt objętych przepisami Unii Europejskiej, a także wydała poradnik na ten temat. Jest to pierwsza od czasu wprowadzenia 6 lat temu obowiązku rejestracji publikacja wyjaśniająca jej zasady.

Znamienne jest, że w odniesieniu do przepisów regulujących handel chronionymi gatunkami zwierząt, szkolenia dla instytucji mających zajmować się ich przestrzeganiem, prowadzone są przez organizacje pozarządowe. Wobec bierności organów rządowych trudno się dziwić, że Polska wyróżnia się negatywnie na tle innych krajów Unii Europejskiej pod względem skali nielegalnego handlu okazami chronionych roślin i zwierząt. Dlatego „Salamandra” stara się temu przeciwdziałać, prowadząc działania edukacyjne.

Andrzej Kepel
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.