Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Prace na blokach


Fot. Andrzej Batycki

Po raz kolejny na poznańskich Ratajach zobaczyć można pracujących w pocie czoła alpinistów! To znak, że tak jak w poprzednich latach, PTOP „Salamandra” we współpracy ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Osiedle Młodych” prowadzi prace mające na celu uniemożliwienie ptakom zakładania gniazd w budynkach przeznaczonych do ocieplenia. Takie działania mają na celu zapobieganie masowemu zabijaniu piskląt podczas prac remontowych realizowanych w okresie lęgowym. Wyniesione z poprzednich lat doświadczenia pozwalają nam uniknąć ewentualnych błędów. Prace ociepleniowe są jedną z ważnych przyczyn spadku liczebności niektórych gatunków ptaków w naszych miastach, zwłaszcza jerzyków i wróbli. PTOP „Salamandra” jest w trakcie przygotowywania poradnika na temat ocieplania budynków w zgodzie z zasadami ochrony przyrody. Będziemy w nim przekonywać o konieczności montowania na wyremontowanych blokach skrzynek lęgowych dla ptaków. Opracowanie to zostanie rozesłane do wszystkich spółdzielni mieszkaniowych w Polsce.

Przemysław Wylegała
Andrzej Batycki
Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.