Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Bobry policzone


Fot. Przemysław Wylegała

W styczniu, podczas specjalnie zorganizowanego w tym celu spływu kajakowego, liczyliśmy bobry na Wełnie – malowniczym dopływie Warty. Liczebność tych zwierząt szacowaliśmy na podstawie śladów ich obecności – tropów, tam, nor, stołówek i skupisk zgryzów. Na odcinku od Rogoźna do Obornik, o długości około 25 km, stwierdziliśmy obecność co najmniej 15 bobrzych rodzin, czyli około 50–60 osobników. W kilku miejscach zanotowaliśmy też obecność wydr. Przy okazji policzyliśmy ptaki wodne zimujące na tej rzece. Odnotowaliśmy m.in. około 550 krzyżówek, 20 łabędzi niemych, 9 zimorodków, 8 czapli siwych, 5 cyraneczek, oraz po 2 łyski i kokoszki. Wyniki tej inwentaryzacji zostaną wykorzystane przy projektowaniu obszaru Natura 2000 w dolinie tej rzeki.Przemysław Wylegała
Andrzej Batycki


Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.