Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra”
 


Monitoring nocka dużego

„Salamandra” prowadzi wstępną ocenę kondycji polskiej populacji jednego z częściej spotykanych w naszym kraju nietoperzy – nocka dużego. W letnich i zimowych badaniach uczestniczą chiropterolodzy z całej Polski. Na podstawie rocznych badań terenowych zostaną opracowane zasady długofalowego monitoringu dla tego gatunku. To krok w dobrą stronę – wreszcie jednostki państwowe (bezpośrednim zleceniodawcą jest Instytut Ochrony Przyrody PAN, ale inicjatywa wyszła z Ministerstwa Środowiska i obejmuje w sumie kilkadziesiąt gatunków zwierząt) podejmują się realizacji zadań, do których nasz kraj zobligowany jest porozumieniami międzynarodowymi i przepisami Unii Europejskiej.

Radosław Dzięciołowski

Wybór numeru


Uwaga. To jest artykuł archiwalny. Przedstawione w nim informacje odpowiadają sytuacji, stanowi wiedzy i przepisom obowiązującym w chwili oddawania go do druku. Obecnie mogą one być nieaktualne.